To the English site

 

 

 

Testimonials

 • Kees van Ee, Stafbureau O&O, Hanzehogeschool

  "Eindelijk een methode die echte handvatten geeft om het denken en formuleren naar een 'hoger' niveau te brengen. 

  En dan ook nog de voortreffelijke software ondersteuning die je helpt snel een strak kader te maken voor je redeneringen, betogen, analyse en evaluatie."

  Kees van Ee, Stafbureau O&O, Hanzehogeschool

 • Josef Sennekool, Instituut voor Communicatie&Media, ICTO {ICT & Onderwijs}, Hanzehogeschool

  "Ik kende het boek, de software en de website al langer, maar bleef met de vraag zitten wat exact de mogelijkheden waren om KD in het onderwijs in te zetten. Door in de training aan de vele en gevarieerde opdrachten te werken en deze met elkaar te bespreken, zag ik steeds meer praktische toepassingsmogelijkheden voor me: bij het schrijven van teksten (van plan tot scriptie), het analyseren van teksten (van opdracht tot wetenschappelijk artikel) en het structureren en ordenen.
  De beste manier om achter de bruikbaarheid van de methodiek te komen, is om ermee te werken."

 • Niels van Maaren, docent Fontys Hogeschool, Communicatie

  Slow thinking in een twittertijd waar snelheid boven waarheid gaat, op zoek naar de essentie. Voor studenten is het een houvast om een heldere structuur in rapport en/of advies te krijgen. Bovendien leert het ze te redeneren i.p.v. te reageren.”

 • Majel Ruyters, docent Fontys Hogeschool, Communicatie

  “De methodiek [Kritisch Denken met Rationale] maakt je ervan bewust dat je soms (à la de ijsbergmetafoor) te veel aan de oppervlakte aan het werk bent met studenten en te weinig in kunt zoomen op onderliggende denk- en redeneerfouten. D.w.z., je constateert dat deze fouten gemaakt worden, maar je hebt geen mogelijkheid (wat betreft idioom en methodisch handelen) deze op een fundamentele manier te adresseren. Je boekt dus ook te weinig progressie met studenten als het gaat om leren denken. Deze methodiek maakt het mogelijk niet alleen om fouten op te (laten) opsporen, maar vooral ook het leren denken van studenten te ondersteunen en mee vorm te geven. Heel sterke kant van de methodiek is zijn visuele vorm van presentatie. Zowel in de analyse als in de opbouw van redeneringen ontleen je daar echt steun aan.”

 • Bob Schoonbeek, Stafbureau O&O, Hanzehogeschool

  "Uitstekende cursus - gedegen kennismaking met Kritisch Denken met Rationale - vraagt om een vervolg. Deze methodiek helpt de toekomstige HBO-professional met een onderzoekende houding het werkveld in te gaan."

 • Lia van Stralen, docent Hogeschool Utrecht, Gezondheidszorg

  “Studenten krijgen tegenwoordig veel schrijfopdrachten, bijv. een betoog of een literatuurstudie. Door een redeneerschema te vragen (als samenvatting) kun je beter zien of de student het betoog goed heeft opgezet en hoe de kwaliteit van het brongebruik is. Het gebruik van redeneerschema’s gaat oppervlakkigheid tegen”.

 • Gary Comstock (professor of philosophy at Norh Carolina State University)

   " Before Rationale, I was only able to lecture at my students about the skill of evaluating arguments. 

  After Rationale, I have the technology I need to help them actually acquire the skill."